Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Κίνηση δύο κινητών. Μελέτη διαγραμμάτων.

.

Δύο κινητά ξεκινούν από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου και στο διάγραμμα δίνονται οι ταχύτητές τους σε συνάρτηση με το χρόνο.
Αναφερόμενοι στο Α κινητό:
  1. Να βρεθεί η τιμή της επιτάχυνσής του, στα χρονικά διαστήματα 0-4s και 4s-6s.
  2. Ποια η τιμή της ταχύτητάς του τις χρονικές στιγμές t1=3,4s και t2=5,2s;
  3. Ποια χρονική στιγμή έχει ταχύτητα υ3=8,3m/s;
  4. Ποια η μετατόπισή του από 4s-6s;
  5. Τη χρονική στιγμή t3=6s, ποιο κινητό έχει μεγαλύτερη:
...............α) ταχύτητα, β) επιτάχυνση, γ) μετατόπιση;

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: