Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.


.
Ένα κινητό κινείται κατά μήκος του άξονα x και τη χρονική στιγμή t0=0 περνά από τη θέση x0=20m κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση με ταχύτητα υ0=8m/s, έχοντας σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή t1=10s, το κινητό περνά από τη θέση x=0.
Α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κινητού.
Β) Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο:
  1. Της ταχύτητας του κινητού.
  2. Της μετατόπισης.
  3. Της θέσης του κινητού.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: