Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Διάγραμμα μετατόπισης.


Ένα αυτοκίνητο διέρχεται από ένα σημείο Α για t=0, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ=8m/s και μετά από χρόνο 6s φτάνει σε ένα σημείο Β. Στη θέση αυτή, το αυτοκίνητο φρενάρει αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση με μέτρο 2m/s2 και με αντίθετη φορά από την ταχύτητα.
  1. Πόσο απέχει το σημείο Β από το Α;
  2. Ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται;
  3. Σε πόση απόσταση από το σημείο Α σταματά το όχημα;
  4. Να κάνετε το διάγραμμα της μετατόπισης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο από t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: