Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Ερώτηση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

.


Στο διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται στον άξονα x.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
  1. Την χρονική στιγμή t=1s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.
  2. Την χρονική στιγμή t=2s το κινητό έχει μηδενική ταχύτητα.
  3. Η μετατόπισή του τη στιγμή t=4s είναι μηδέν.
  4. Η μετατόπισή του από t=2s έως t=4s είναι -10m.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: