Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Διάγραμμα ταχύτητας για δύο κινητά.

.

Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν από το ίδιο σημείο Ο ενός ευθύγραμμου δρόμου και στο διάγραμμα δίνονται οι ταχύτητές τους σε συνάρτηση με το χρόνο.
  1. Να υπολογισθεί η τιμή της επιτάχυνσης κάθε κινητού.
  2. Ποιες οι ταχύτητες των δύο κινητών τη χρονική στιγμή t1=3s;
  3. Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά έχουν ίσες ταχύτητες;
  4. Ποιο κινητό προηγείται και κατά ποια απόσταση, τη στιγμή που τα κινητά έχουν ίσες ταχύτητες;
  5. Ποια χρονική στιγμή το Β κινητό αλλάζει φορά κίνησης;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: