Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Διαγράμματα θέσεις δύο κινητών.

.
Το αυτοκίνητο Β κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα, όπως στο σχήμα. Μπροστά του βρίσκεται ακίνητο το αυτοκίνητο Α.

Κάποια στιγμή που η απόσταση των δύο οχημάτων είναι d=800m ο οδηγός του Α οχήματος αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α=1m/s2 με κατεύθυνση προς το Β όχημα. Τη στιγμή που τα δύο αυτοκίνητα διασταυρώνονται το ταχύμετρο του Α δείχνει 72km/h. Θέτοντας την αρχική θέση του Α σαν x=0:
  1. Να βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.
  2. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του Β οχήματος.
  3. Να κάνετε το διάγραμμα θέσης κάθε κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: