Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα και τάση νήματος.


Ένας άνθρωπος ανεβάζει μέσω νήματος ένα σώμα μάζας 5kg, όπως στο σχήμα. Η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραμμα.

  1. Να κάνετε το διάγραμμα της τάσης του νήματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
  2. Σε πόσο ύψος από το έδαφος ανυψώθηκε το σώμα;
Δίνεται g=10m/s2.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: