Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Δυναμική στο επίπεδο. Ένα διαγώνισμα.

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α και Γ όπως στο σχήμα, με μάζες 2kg και 3kg αντίστοιχα,, ενώ στο σώμα Α ασκείται δύναμη μέτρου F=10Ν, η οποία σχηματίζει γωνία θ με την οριζόντια διεύθυνση. Δίνεται ημθ=0,8,  συνθ=0,6 και g=10m/s2.
i)   Να αναλύσετε τη δύναμη F στους άξονες x και y και να υπολογίστε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
ii)  Να σχεδιάστε στο μεσαίο σχήμα όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο Α σώμα και να βρείτε τα μέτρα τους.
iii)  Στο τελευταίο σχήμα να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται μόνο στο Γ σώμα. Υπολογίστε τα μέτρα των δυνάμεων αυτών.
Να δικαιολογήστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις απαντήσεις σας.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: