Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση.

Το ίδιο σώμα βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο αλλά το άλλο άκρο του νήματος, είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο. Σε μια στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ=2m/s, που σχηματίζει γωνία θ=60° με τη διεύθυνση του νήματος, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή αυτή η τάση του νήματος έχει μέτρο Τ= 10Ν.
         
i)  Το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση προς:
Α) Το σημείο Ο,     Β) στη διεύθυνση της ταχύτητας,     Γ) Σε άλλη κατεύθυνση.
ii)    Η επιτάχυνση συνδέεται με τη μεταβολή:
   Α) του μέτρου της ταχύτητας
   Β) της κατεύθυνσης της ταχύτητας.
   Γ) και των δύο (μέτρου και κατεύθυνσης)
iii)  Να αναλύσετε την τάση του νήματος σε δυο συνιστώσες πάνω στους κάθετους άξονες x,y που βλέπετε στο διπλανό σχήμα. Υπολογίστε τα μέτρα των δύο  συνιστωσών.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
iv)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας;
Δυ/Δt= ……………………
v)  Η κίνηση του σώματος θα είναι:
Α) Ευθύγραμμη,        Β)  κυκλική    Γ) Καμπυλόγραμμη.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: