Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Μεταβλητή δύναμη και μέγιστη ταχύτητα.

    
Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή t0=0 έχει ταχύτητα υ0=4m/s. Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
  1. Βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1= 3s.
  2. Αν το διάγραμμα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο ήταν όπως στο παρακάτω διάγραμμα, ποια θα ήταν η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2=3s;
3)  Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί στο έδαφος. Για t0=0 δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής δύναμης που το μέτρο της μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την σχέση F=40-10t (μονάδες στο S.Ι.). Αν g=10m/s2:
…..α) Για πόσο χρονικό διάστημα η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται;
…..β) Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα κατά την προς τα πάνω κίνησή του;
…..γ) Επί πόσο χρόνο το σώμα κινείται προς τα πάνω;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: