Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Ποια η σχέση της δύναμης F με το βάρος;


Ένα σώμα Α με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης F=20Ν, ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα υ1=4m/s, όπως στο σχήμα.

1.   Το βάρος του σώματος είναι:

α) μικρότερο από 20Ν,  β) ίσο με 20Ν,              γ) μεγαλύτερο από 20Ν.

2.   Για να μπορεί να ανέρχεται με σταθερή ταχύτητα υ2=8m/s, θα πρέπει να του ασκείται κατακόρυφη δύναμη F2 μέτρου:

α) 20Ν,             β)         40 Ν,                γ) 30Ν,             δ) άλλης τιμής.

3.   Για να μπορεί το σώμα να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα υ3=3m/s, πρέπει να του ασκείται κατακόρυφη δύναμη F3 με μέτρο:          

α) 10Ν,                   β) 20Ν,                     γ) 40Ν,             δ) 30Ν.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: