Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Δύναμη Ελατηρίου.

Ένα σώμα βάρους 40Ν (m=4kg), ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιμήκυνση x1=0,1m. Δένουμε το σώμα με νήμα, με αποτέλεσμα να κατέβει κατά x2= 0,2m.
  1. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε περίπτωση.
  2. Υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου.
  3. Πόση είναι η τάση του νήματος στο δεύτερο σχήμα;
  4. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα αρχίζει να κινείται προς τα πάνω. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος τη στιγμή που έχει ανέβει κατά x3= 0,4m, από την αρχική του θέση.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: