Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Κίνηση με επιστροφή.


Ένα σώμα μάζας 2kg για t=0 περνά από το σημείο Α έχοντας ταχύτητα υ0=10m/s, ενώ πάνω του ασκείται οριζόντια δύναμη F=4Ν, όπως στο σχήμα. Το επίπεδο είναι λείο.
  1. Βρείτε την επιτάχυνση του σώματος και την ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t1=2s.
  2. Ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του σώματος είναι 2m/s με φορά προς τα δεξιά;
  3. Ποια χρονική στιγμή το σώμα κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 4m/s; Πόσο απέχει τη στιγμή αυτή το σώμα από την αρχική θέση Α;
  4. Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα ξαναπεράσει από το σημείο Α;
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: