Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Κατακόρυφη βολή προς τα πάνω.

Από το έδαφος, για t=0, εκτοξεύουμε μια πέτρα (μέρες που ,ναι…) κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ0. Αν στη διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου της κίνησής της η πέτρα πέσει κατά 5m, ζητούνται:
  1. Η αρχική ταχύτητα της πέτρας.
  2. Για πόσο χρόνο η πέτρα κινείται προς τα πάνω.
  3. Το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα.
  4. Το ύψος από το έδαφος που βρίσκεται η πέτρα τις χρονικές στιγμές t3=1s και t4=3s. Ποιες είναι αντίστοιχα οι τιμές της ταχύτητας τις στιγμές αυτές;
  5. Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο, της ταχύτητας της πέτρας και του ύψους, μέχρι τη στιγμή που θα ξαναπέσει στο έδαφος.
..........Δίνεται g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: