Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Άσκηση Οριζόντιας βολής.


Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h=80m από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, με αρχική ταχύτητα υ0=30m/s, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει (από το Ο) ένα δεύτερο σώμα Β.
α) Πού βρίσκονται τα δύο σώματα μετά από 2s;
β) Σε πόσο χρόνο κάθε σώμα θα φτάσει στο έδαφος;
γ) Σε ποιο σημείο το σώμα Α θα πέσει στο έδαφος και ποια η ταχύτητά του, την στιγμή εκείνη; g=10m/s2.Δεν υπάρχουν σχόλια: