Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Νόμοι της Τριβής.

Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα υ0 σε επαφή με το έδαφος μιας έδρας του εμβαδού 20cm2, οπότε σταματά αφού διανύσει απόσταση x1=2m.Αν η εκτόξευση γινόταν σε επαφή με το έδαφος μιας έδρας του εμβαδού 10cm2, με την ίδια αρχική ταχύτητα υ0, το σώμα θα σταματούσε σε απόσταση μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από 2m;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: