Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Ομαλή κυκλική κίνηση 1

Η κίνηση ενός κινητού σε κυκλική τροχιά, λέγεται ομαλή, όταν:

α) Έχει σταθερή ταχύτητα.

β) Η ταχύτητα έχει σταθερή διεύθυνση αλλά μεταβαλλόμενο μέτρο.

γ) Η ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο και είναι εφαπτόμενη στην τροχιά.

δ) Η ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο και έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς, με σημείο εφαρμογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: