Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


Ένα σώμα μάζας 10kg ηρεμεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μs=0,3 και μ=0,2. Για t=0 ασκείται πάνω του μεταβλητή οριζόντια δύναμη της μορφής F=2t (μονάδες στο S.Ι.).
α) Να γίνουν τα διαγράμματα της τριβής και της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t1=15s..

Δεν υπάρχουν σχόλια: