Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Κινείται ή ισορροπεί;

Ένα σώμα εκτοξεύεται με ορισμένη ταχύτητα από τη βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8, οπότε μετά από λίγο μηδενίζεται η ταχύτητά του στη θέση Α. Αν δίνονται οι συντελεστές τριβής μs=μ=0,8, το σώμα θα ξανακατέβει κατά μήκος του επιπέδου ή θα παραμείνει στη θέση Α;


Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: