Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Τριβή ολίσθησης και στατική Τριβή

Ένα σώμα εκτοξεύεται από τη βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου, με γωνία κλίσεως θ και φτάνει στη θέση (2), όπου και σταματά, χωρίς να κινηθεί ξανά προς τα κάτω.

α) Να σχεδιάστε την δύναμη της τριβής που ασκείται στο σώμα στις θέσεις (1) και (2).
β) Για τον συντελεστή στατικής οριακής τριβής ισχύει: 
i) μs< εφθ,
ii) μs= εφθ,
iii) μ≥ εφθ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: