Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Δράση - αντίδραση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν τα σώματα Α και Β του σχήματος. Σε μια στιγμή ένας άνθρωπος σπρώχνει το σώμα Α ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.

Α) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα.

Β) Αν m1=3m2=3kg και F=8Ν

α) Πόση επιτάχυνση αποκτούν τα σώματα;

β) Πόση δύναμη ασκεί το σώμα Β στο σώμα Α;

Απάντηση
Δεν υπάρχουν σχόλια: