Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

2os Nόμος Nεύτωνα. 1

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0 δέχεται την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων με μέτρα F1=10Ν και F2=6Ν, όπως στο σχήμα.
Τη χρονική στιγμή t1 παύει να ασκείται η δύναμη F1, οπότε τη χρονική στιγμή t2=10s η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται στιγμιαία.
1) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
Α) Από 0-t1 το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση προς τα δεξιά.
Β) Μόλις πάψει να ασκείται η δύναμη F1 το σώμα θα κινηθεί αμέσως προς τα αριστερά.
Γ) Από t1 έως t2 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
Δ) Το σώμα παρουσιάζει μεγαλύτερη αδράνεια στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2.
2) Ποια χρονική στιγμή t1 παύει να ασκείται η δύναμη F1;
3) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: