Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Τριβή ολίσθησης.

Ένα σώμα αφήνεται να κινηθεί κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου και συνεχίζει και στο οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και των δύο επιπέδων είναι ίδιος.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Από τη θέση (1) μέχρι τη θέση (2) το σώμα επιταχύνεται.
β) Στο οριζόντιο επίπεδο το σώμα επιβραδύνεται.
γ) Για την ταχύτητα του σώματος στις διάφορες θέσεις ισχύουν:
i) υ<υ2
ii) υ< υ2.
δ) Το σώμα δέχεται μεγαλύτερη δύναμη Τριβής στο οριζόντιο επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: