Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Η ισχύς και μια κρούση.

Ένα σώμα Α, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F και τη στιγμή t1=2s, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Τη στιγμή της κρούσης, σταματά και η δράση της δύναμης F, ενώ η κρούση διαρκεί απειροελάχιστα. Στο διάγραμμα δίνεται η ορμή του σώματος Α σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)  Για την κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων να βρεθούν:
 α) Η μεταβολή της ορμής του σώματος Α.
 β) Η ορμή που απέκτησε το σώμα Β μετά την κρούση.
ii)  Να βρεθεί το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώμα Α από το επίπεδο.
iii) Ποιο το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F;
iv) Αν η μάζα του σώματος Α είναι m=2kg, να βρεθούν:
 α) Το έργο της τριβής στο χρονικό διάστημα από 2s-5s.
 β) Η ισχύς της  δύναμης F τη χρονική στιγμή t2=1s.


Δεν υπάρχουν σχόλια: