Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Δύο σώματα κινούνται ευθύγραμμα

Δύο σώματα κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία ξεκινώντας ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο και στο διάγραμμα δίνεται το διάγραμμα θέσης-χρόνου.
i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α) Το σώμα (2) κινείται με σταθερή ταχύτητα
β) Τη χρονική στιγμή t2=8s τα δύο σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα.
γ)  Το σώμα (1) τη στιγμή t1=5s βρίσκεται στη θέση xΑ (το ψηλότερο σημείο της καμπύλης) και έχει μηδενική ταχύτητα.
ii)  Αν το κινητό (1) έχει σταθερή επιτάχυνση, να βρεθεί η αρχική του ταχύτητα και η επιτάχυνσή του.
iii)  Ποια η απόσταση μεταξύ των σωμάτων στη στιγμή t1=5s;

Δεν υπάρχουν σχόλια: