Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Προς τα πού θα κλείνει ο ζυγός;


Δύο ίδια ποτήρια με ίσες ποσότητες νερού τοποθετούνται σε ζυγό όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο ζυγός ισορροπεί. Ένας μαθητής βουτά το δείκτη του χεριού του στο δεξί ποτήρι, χωρίς να ακουμπήσει τα τοιχώματα ή τον πυθμένα του ποτηριού και χωρίς να χυθεί νερό από το ποτήρι. Τότε:
  1. Ο ζυγός θα κλείνει προς τα δεξιά.
  2. Ο ζυγός θα κλείνει προς τα αριστερά.
  3. Ο ζυγός θα συνεχίσει να ισορροπεί.
Να εξηγήσετε πλήρως την απάντησή σας.

Από τον διαγωνισμό της Ε.Ε.Φ. του 2008
.
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: