Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Ανάλυση δύναμης.

Μια δύναμη F=20Ν σχηματίζει με τον άξονα x γωνία 60°.           
  1. Να σχεδιάστε ένα σχήμα, που η δύναμη F να αναλύεται σε δύο συνιστώσες Fx και Fy πάνω στους άξονες.
  2. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 
          a)     Η Fx είναι ίση με 10Ν.        
         b)     Η Fy είναι μικρότερη από 20Ν.        
         c)     Αν  πολλαπλασιάσουμε το μέτρο της F με την εφαπτομένη της γωνίας των 60°, θα βρούμε το μέτρο της Fy.      
         d)     Η δύναμη F μπορεί να αντικατασταθεί από τις Fx και Fy όπου Fx+Fy>F.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: