Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Τρίτος Νόμος Νεύτωνα.Ασανσέρ.


Τα σώματα Σ και Α με μάζας m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα βρίσκονται μέσα σε ένα ανελκυστήρα (ασανσέρ) που επιταχύνεται προς τα πάνω με α=2m/s2.
1) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
  • Το Σ ασκεί στο σώμα Α το βάρος του.
  • Στο σώμα Α ασκούνται οι εξής δυνάμεις: Το βάρος του, το βάρος του σώματος Σ και μια δύναμη από το δάπεδο του ανελκυστήρα.
  • Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Α είναι ίση με μηδέν.
  • Το σώμα Α ασκεί στο Σ δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο μεγαλύτερο του βάρους του (του Σ)
  • Η δύναμη που δέχεται το δάπεδο από τα σώματα είναι: Τα δύο βάρη των σωμάτων με φορά προς τα κάτω.
  • Η αντίδραση του βάρους του Σ ασκείται στο Α σώμα.
  • Η αντίδραση του βάρους του Α σώματος ασκείται στη Γη.
2) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα (χωριστά). Ποια είναι η αντίδραση καθεμιάς από αυτές;
3) Να βρείτε τη δύναμη που ασκεί το Α σώμα στο δάπεδο.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: