Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Ισορροπία και κίνηση σώματος στο άκρο ελατηρίου.Ένα σώμα μάζας Μ=4kg ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, αλλά και δεμένο επίσης και με το έδαφος μέσω νήματος. Το ελατήριο έχει σταθερά k=200Ν/m, ενώ η τάση του νήματος είναι Τ=60Ν.
i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα υπολογίζοντας και τα μέτρα  τους.
ii) Να βρεθεί η επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα κινείται προς τα πάνω.     
α)  Ποια η αρχική του επιτάχυνση;
β)  Πόσο πρέπει να ανέβει το σώμα, μέχρι να φτάσει σε μια θέση που να μηδενιστεί η επιτάχυνσή του;
γ)  Τελικά το σώμα σταματά την προς τα πάνω κίνησή του, αφού ανέβει συνολικά κατά h=0,6m. Για την κίνηση μέχρι τη θέση αυτή, να βρεθούν τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο σώμα.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: