Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Κίνηση σώματος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.


Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή (t=0) ασκούμε πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=8Ν, μετατοπίζοντας το σώμα κατά 4m, μέχρι τη στιγμή t1=2s, όπου και μηδενίζουμε την ασκούμενη δύναμη. Ζητούνται:
i)  Η μάζα του σώματος.
ii)  Η μετατόπιση του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή t2=6s.
iii) Να γίνει η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: