Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Δυναμική σε μια διάσταση με δύο δυνάμεις.


Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα με την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2, όπως στο σχήμα. Αν η F2 έχει σταθερό μέτρο F2=40Ν, ενώ από 0-2s το μέτρο της F1 είναι 70Ν και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, ζητούνται:
i)   Η μάζα του σώματος.
ii)  Το μέτρο της δύναμης F1 από 2s-5s.
iii) Τα έργα των δυνάμεων από 0-5s.

Δεν υπάρχουν σχόλια: