Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Ερώτηση έργου-ενέργειας με δράση δύο δυνάμεων.


Πάνω σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα ασκούνται κάποια στιγμή δύο οριζόντιες δυνάμεις, όπου η F2 έχει τιμή F2=-α, ενώ η τιμή της F1 μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες και γιατί:
i)  Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται από 0-4m.
ii)  Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται μεταξύ των θέσεων 4m-5m.
iii) Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται μεταξύ των θέσεων 5m-6m.
iv) Το σώμα έχει την ίδια κινητική ενέργεια στις θέσεις x1=4m και x2=6m.

Δεν υπάρχουν σχόλια: