Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Γραφική παράσταση επιτάχυνσης και πληροφορίες από το διάγραμμα.

Ένα υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και για t=0 έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ0=2m/s, ενώ η επιτάχυνσή του σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

i)   Υπολογίστε το εμβαδόν του γκριζαρισμένου ορθογωνίου. Τι εκφράζει το εμβαδόν αυτό;
ii)  Ποια η τιμή της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t1=10s;

iii) Αν η επιτάχυνση του κινητού δεν ήταν σταθερή ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: