Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Εξίσωση κίνησης και συνάντηση κινητών.

Δύο κινητά Κ1 και Κ2 τη χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται στις θέσεις x1=0 και x2=20m και κινούνται με σταθερές ταχύτητες υ1= 10m/s και υ2=6m/s, όπως στο σχήμα.

i)   Να βρείτε την εξίσωση της κίνησης κάθε κινητού.
ii)  Ποια χρονική στιγμή το ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: