Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διάγραμμα x-t και ταχύτητα κινητού.

Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της θέσης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Να υπολογίσετε:
i)  Το πρόσημο της στιγμιαίας ταχύτητας του κινητού τις χρονικές στιγμές 2s και 6s.
ii)  Τη στιγμιαία ταχύτητα τις χρονικές στιγμές t1=4s και t2=8s.
iii) Τη μέση ταχύτητα στα χρονικά ... συνέχεια 

Δεν υπάρχουν σχόλια: