Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δομημένη ερώτηση.


Δείτε μια προσπάθεια δημιουργίας «Ερώτησης Πλέγματος Δομημένων Πληροφοριών», όπως την προτείνει η σχολική σύμβουλος Ελένη Δανίλη.

Τέσσερα κινητά (στο σχήμα μικρές σφαίρες) κινούνται ευθύγραμμα με σταθερές ταχύτητες ξεκινώντας ταυτόχρονα από τα σημεία Α, Β, Γ και Δ, όπου με κόκκινο χρώμα έχει σημειωθεί η τροχιά κάθε σώματος. Θεωρείστε την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική. Σε μια στιγμή t1 τα σώματα βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα (οι αποστάσεις μετρούνται σε μέτρα).

Για να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις κοιτάξτε με προσοχή την εικόνα. Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει περισσότερες από μία απαντήσεις. Χρησιμοποιήστε το κάθε κινητό όσες φορές θέλετε. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: