Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x προς τα αριστερά (αρνητική κατεύθυνση), με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 m/s και την χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται σε σημείο Α δεξιά της θέσης x=0, που απέχει 8m από το 0.
i)     Ποια η αρχική θέση του κινητού;
ii)   Πόσο μετατοπίζεται το σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t1=5s;
iii)  Να βρείτε την θέση του σώματος τη στιγμή t1.
iv)  Στο παρακάτω σχήμα να σχεδιάστε τα  ... συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: