Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Βαρύτητα-δορυφόροι

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=10kg αντίστοιχα μεταφέρονται σε ένα σημείο Σ, σε ύψος h=RΓ από την επιφάνεια της Γης. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g0=10m/s2 και η ακτίνα της Γης RΓ=6.400km.
  1. Πόση δύναμη δέχεται κάθε σώμα από τη Γη;
  2. Αν αφήσουμε ελεύθερο το σώμα Α, ποια ταχύτητα θα αποκτήσει σε χρονικό διάστημα 4s;
  3. Με ποια ταχύτητα πρέπει να εκτοξεύσουμε οριζόντια το Β σώμα, ώστε να γίνει δορυφόρος της Γης διαγράφοντας κυκλική τροχιά γύρω της;
  4. Σε πόσο χρόνο το σώμα Β θα επιστρέψει στο σημείο Σ;

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: