Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Τεστ στην Βαρύτητα στο Α1

Και ένα  Test  με ανοικτά τα βιβλία….
Δύο δορυφόροι της Γης Α και Β κινούνται στην ίδια κυκλική τροχιά, σε ύψος h=R­Γ από την επιφάνειά της, όπου RΓ η ακτίνα της Γης. Ο Α έχει μάζα 10kg και ο Β 20kg.
 
i)     Ποιος δορυφόρος δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τη Γη;
ii)    Αν το βάρος του Α, όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης είναι 100Ν, τότε όταν βρίσκεται στην τροχιά του έχει βάρος:         
α) 100Ν,         β) 50Ν              γ) 25Ν              δ) 400Ν.
iii)   Ποιος  δορυφόρος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
iv)   Ποιος δορυφόρος έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση και σε ποιον ασκείται μεγαλύτερη κεντρομόλος  δύναμη;
v)    Ένας τρίτος δορυφόρος Γ στρέφεται όπως στο σχήμα.  Να συγκρίνετε για τους δορυφόρους Α και Γ τις γωνιακές τους ταχύτητες και τις περιόδους περιστροφής τους.

Μονάδες                   4+5+5+5+6=25
 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: