Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ.


Ένα σώμα ανέρχεται κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα, με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F. Ποια σχέση είναι σωστή:
i. WF=WΒ 
ii. WF=- WΒ 
iii. WF>WΒ 
iv. WΒ> WF.


Δεν υπάρχουν σχόλια: