Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Βαρυτική έλξη

Ένα σώμα στην επιφάνεια της Γης έχει βάρος 100Ν.
α) Πόσο είναι το βάρος του σε ύψος ίσο με την ακτίνα της Γης, h=RΓ;
β) Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης: «Αν το αφήσουμε να πέσει από το ύψος αυτό μετά από χρόνο t=30min θα έχει ταχύτητα η οποία μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση υ=gt.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: