Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Μεταβολή της Ορμής.

Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=10m/s σε κύκλο ακτίνας R.

i) Υπολογίστε την ορμή του σώματος στη θέση Α.

ii) Να βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Β, όπου οι ακτίνες ΟΑ και ΟΒ είναι κάθετες.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: