Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Απαιτούμενη ενέργεια για μετακίνηση κιβωτίου.


Ένα σώμα μάζας 50kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Θέλουμε να το μετακινήσουμε κατά 4m και να ηρεμήσει στην τελική θέση του. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F1 ή με την επίδραση δύναμης F2 που σχηματίζει γωνία θ με τον ορίζοντα.
i) Στην πρώτη περίπτωση:
   α) Η ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα μετατρέπεται σε θερμότητα εξαιτίας της τριβή.
   β) Η δύναμη F, πρέπει να είναι σταθερή και ίση με 100Ν.
   γ) Το έργο της τριβής είναι ίσο με 400J.
   δ) Το έργο της F1 είναι ίσο με 400J. 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Στην δεύτερη περίπτωση:
   α) Η τριβή είναι μικρότερη από 100Ν.
β) Ένα μόνο μέρος της ενέργειας που προσφέρεται στο σώμα μέσω του έργου της F2 μετατρέπεται σε θερμότητα
γ) Το έργο της τριβής είναι αρνητικό 
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και γιατί;
   δ) Ποιος τρόπος είναι καλύτερος για την μετακίνηση του σώματος;
  Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: