Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τρίτος νόμος του Νεύτωνα, αντίδραση επιπέδου. Φύλλο εργασίας.

Ένα σώμα βάρους 20Ν ηρεμεί πάνω σε ένα τραπέζι, όπως στο σχήμα.
i)       Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του.
ii)     Να υπολογιστούν τα μέτρα των δυνάμεων.
iii)    Δυνάμεις από επαφή είναι …………… ενώ από απόσταση ……………….
iv)   Ασκεί δύναμη το σώμα Σ στο τραπέζι; Αν ναι γιατί;
..........
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: