Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Τριβή και έργο άγνωστης δύναμης.


Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, απέχοντας κατά d=1,5m από το άκρο Α οριζόντιο ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν, με αποτέλεσμα το σώμα να κινηθεί και να φτάσει στο ελατήριο με ταχύτητα υ=3m/s, στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Μόλις το σώμα φτάσει στο ελατήριο, η δύναμη F σταματά να ασκείται, και το σώμα σταματά την κίνησή του προς τα δεξιά, αφού συσπειρώσει το ελατήριο κατά Δl= x1 =0,5m.
i)   Να βρεθεί το μέτρο της τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου.
ii)  Πόση ενέργεια αφαιρέθηκε από το σώμα από το ελατήριο;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: