Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Έργο και Κινητική ενέργεια

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή περνά με ταχύτητα υ1 από τη θέση Α, ενώ μετά από λίγο φτάνει με ταχύτητα υ2 στη θέση Β. σε απόσταση x. Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις F1, F2 ίσου μέτρου, όπως στο σχήμα.
 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i)     Το έργο της δύναμης F1 υπολογίζεται από την εξίσωση W1=F1·x.
ii)    Το έργο της δύναμης F2 υπολογίζεται από την εξίσωση W2=F2·x.
iii)   Μέσω του έργου της δύναμης F1 προσφέρεται ενέργεια στο σώμα.
iv)   Για την κινητική ενέργεια του σώματος ισχύει:
ΚΑΒ.
v)    Το σώμα ασκεί δύναμη στο έδαφος ίση με το βάρος του.
vi)   Το έργο της δύναμης που ασκεί το έδαφος στο σώμα είναι αρνητικό.
.
 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: