Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Πάμε να ανεβάσουμε το σώμα;

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στη θέση Α, στο κάτω άκρο κατακόρυφου αβαρούς νήματος, μήκους ℓ=2m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο.
i) Να υπολογίστε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.
Σε μια στιγμή (t=0) το σώμα δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F, μεταβλητού μέτρου, με αρχική τιμή F0=8Ν, με αποτέλεσμα το σώμα να κινηθεί και μετά από λίγο το νήμα να γίνεται οριζόντιο, ενώ το σώμα έχει κατακόρυφη ταχύτητα υ1=2m/s, στη θέση Γ.
ii) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του σώματος.
iii) Να υπολογιστεί το έργο του βάρους κατά την μετακίνηση από το Α στο Γ.
iv) Αφού υπολογίσετε το αντίστοιχο έργο της τάσης του νήματος, να βρείτε το έργο της δύναμης F, από το Α στο Γ.
v) Το σώμα στη θέση Γ, έχει ή όχι επιτάχυνση στη διεύθυνση της ταχύτητας υ1;
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: