Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.

Ένα  σώμα κατέρχεται κατακόρυφα, με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, δεμένο στο άκρο νήματος, μέσω του οποίου ασκείται πάνω του μια δύναμη F=20Ν. Σε μια στιγμή (έστω t=0) το σώμα περνά από σημείο Α, σε ύψος h= 24m από το έδαφος. Προκειμένου να μην κτυπήσει «βίαια» στο έδαφος, τη στιγμή t1 αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης F στην τιμή F1, με αποτέλεσμα το σώμα να φτάσει στο έδαφος με μηδενική ταχύτητα τη στιγμή t2=14s.
i)  Να βρεθεί η μάζα του σώματος.
ii)  Να κάνετε ένα ποιοτικό διάγραμμα της ταχύτητας του σώματος από τη στιγμή t=0, μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος και με τη βοήθειά του να βρεθεί η χρονική στιγμή t1 που αυξήθηκε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1.
iii) Να υπολογίστε το μέτρο της δύναμης F1.
iv) Αν το όριο θραύσεως του νήματος είναι 40Ν (το νήμα αντέχει οριακά σε τάσεις μέχρι τα 40Ν, αφού αν τεντωθεί με μεγαλύτερη δύναμη σπάει), να υπολογιστεί ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να μεταβεί το σώμα από τη θέση Α στο έδαφος, με μηδενική ταχύτητα.
Δίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
ή
 Το σώμα φτάνει «ομαλά» στο έδαφος.
Δεν υπάρχουν σχόλια: