Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Δυναμική.

Δυναμική
1)      Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.
i)  Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.   
ii)    Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.
iii)   Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται.   
iv)  Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι προς τα πάνω.         
2)      Ένα σώμα δεν ισορροπεί, όταν: 
i)  κινείται.
ii) έχει σταθερή ταχύτητα.
iii)  κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα. 
iv)  δεν ασκείται πάνω του καμιά δύναμη.        

Η συνέχεια σε pdf   ή σε   docx και   doc.
Αλλά και από δώ  σε pdf ή σε   docx  και   doc.

Αλλά και οι απαντήσεις εδώ ή και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: