Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Κινηματική.

Κινηματική
1)    Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η θέση ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα.
i)  Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση.
ii) Η κλίση στο διάγραμμα εκφράζει την ταχύτητα του σώματος.
iii)Το εμβαδόν του κίτρινου τραπεζίου μετράει την ταχύτητα του σώματος.
iv)  Τη στιγμή t1 η μετατόπιση του σώματος είναι ίση με x1.
2)     Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η θέση ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα.
i)  Η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1 είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα τη στιγμή t2.
ii) Η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2 είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα τη στιγμή t1.
iii)Η ταχύτητα είναι αρνητική.
iv)  Η επιτάχυνση είναι αρνητική.

Η συνέχεια σε pdf   ή σε   docx  και   doc

Αλλά και από δώ  σε pdf  ή σε   docx  και   doc.

Αλλά και οι απαντήσεις εδώ ή και εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια: